E-learning

Virtual house

E-learning

Táto flexibilná vzdelávacia metóda je využitá  v treťom kroku našej vzdelávacej skladačky.

E-learning využíva rozsiahlu databázu nábytkárskych výrobkov, ktorá obsahuje základné prvky bežne vyskytujúce sa v interiéry bytu, domu, kancelárie, ordinácie a ďalších priestorov.

E-learning nám ponúka odpoveď na otázku, ktoré normy a technické predpisy sa vzťahujú ku konkrétnemu typu nábytku. Dozvieme sa o rozdielnych typoch priestorov a ich zariadenia z hľadiska bezpečnosti. Autori sa snažili začleniť všetky najbežnejšie priestory a ich vybavenie.

E-learning názorným spôsobom ukazuje aplikáciu noriem v praxi, taktiež adekvátne zdôrazňuje ich význam. Vďaka znalostiam požiadaviek, ktoré sú v týchto predpisoch špecifikované je možné predísť mnohým ťažkostiam a úrazom.

E-learning je v tomto projekte prezentovaný formou virtuálneho domu. V dome sa môžete pohybovať pomocou orientačného pôdorysu. Každá miestnosť je farebne odlíšená a umožňuje pohľad z troch perspektív – dva diagonálne pohľady a jeden pôdorys.

Do e-learningu vstúpite kliknutím na ikonu.

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na adrese: info@e-furniture.info