Česky
Deutsch
English
Bulgarian
Slovenčina

O projekte

Medzinárodný projekt „Interaktívny nábytkársky portál“ vznikol v úzkej spolupráci medzi Mendelovou univerzitou v Brne a Textilným skúšobným ústavom s podporou Klastru českých nábytkárov. Projekt bol finančne podporený pre obdobie 2010 – 2012 z Európskej únie prostredníctvom programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci. 
Projekt bol iniciovaný v dôsledku potreby tvorby podporných nástrojov pre celoživotné vzdelávanie v odbore tak, aby boli využiteľné pre študentov, ich učiteľov a odborníkov z oblasti výroby, predaja a navrhovania nábytku. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie odbornej verejnosti, najmä v oblasti využitia technických predpisov a noriem v praxi a používanie správnej odbornej terminológie v medzinárodných odborných vzťahoch. 

Pre dosiahnutie týchto cieľov boli zvolené tri základné prvky – výkladový slovník s najdôležitejšími odbornými výrazmi používanými v nábytkárskom priemysle, prehľad technických predpisov a e-learningový modul – virtuálny dom, ktorý názorne ukazuje aplikáciu technických požiadaviek v praxi. 
Tieto prvky sú umiestnené na portály www.e-furniture.info a pre užívateľa prinášajú ucelené informácie na jednom mieste. 

Všetky uvedené prvky sú užívateľovi dostupné v piatich jazykových verziách – v anglickej, českej, bulharskej, nemeckej a slovenskej. Jazykové verzie boli pripravené partnerskými organizáciami (viď zložka Partneri) 
Veríme, že v budúcnosti sa túto skupinu podarí rozšíriť o ďalšie jazykové varianty. 

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na adrese: info@e-furniture.info

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Slovník

Technické predpisy