Česky
Deutsch
English
Bulgarian
Slovenčina

Slovník

Technické předpisy

E-learning

E-learning

Vícejazyčný výkladový slovník přináší ucelený přehled a současně i výklad významných odborných výrazů a to v pěti jazykových variantách.

Ve slovníku najdete téměř tři stovky odborných výrazů a názvů kusů nábytku, které běžně naleznete v interiéru. Slovník je určen pro pracovníky z výrobních ale i obchodních společností. Stejně tak je využitelný pro studenty odborných středních škol a univerzit. V neposlední řadě může sloužit i jako výuková pomůcka pro rozšiřování odborné slovní zásoby v cizím jazyce.
Navrhnout a vyrobit kvalitní nábytek je základem obchodního úspěchu každého podnikatele. Proto je potřebné mít přehled o všech předpisech, které se k nábytku, jeho bezpečnosti a užití vztahují.

Požadavky mohou být obsaženy v právních předpisech (regulations), ale zejména v národních a evropských normách (standards). Přehled dokumentů obsahujících požadavky na nábytek v jednotlivých partnerských zemích může být významným pomocníkem pro výrobce, designéry, ale i obchodní společnosti.
E-learning využívá rozsáhlé databáze nábytkářských výrobků, která obsahuje ty podstatné prvky, vyskytující se běžně v interiéru domu/bytu, kanceláře, ordinace a dalších prostor.

V E-learningu dostane odpověď na otázku, které normy a technické předpisy se vztahují ke konkrétnímu typu nábytku. Také se zde dozvíte o rozdílných typech prostor a jejich zařazení z hlediska bezpečnosti. Autoři se snažili zařadit všechny nejběžnější typy prostor a jejich vybavení.
Innovative Qualification Framework for ECVET (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010). Cílem projektu je pochopit a aplikovat ECVET v rámci dalšího vzdělávání.

ECVET - European Credit system for Vocational Education and Training je jeden z nástrojů na podporu celoživotního učení, mobility žáků a dalších učících se (tedy i učitelů) v rámci Evropy a flexibility vzdělávacích cest k získání kvalifikace.