Česky
Deutsch
English
Bulgarian
Slovenčina

Slovník

Technické predpisy

E-learning

E-learning

Výkladový slovník v piatich jazykových verziách prináša ucelený prehľad a výklad dôležitých odborných výrazov. V slovníku nájdete takmer tristo odborných výrazov a názvov nábytkových prvkov, ktoré bežne nájdete v interiéry.
Slovník je určený pre pracovníkov vo výrobných ale aj obchodných spoločnostiach. Taktiež je využiteľný pre študentov stredných odborných škôl a univerzít, môže slúžiť aj ako vhodná výuková pomôcka pri rozširovaní odbornej slovnej zásoby v cudzom jazyku. Navrhnúť a vyrobiť kvalitný nábytok je základom úspechu každého podnikateľa realizujúceho sa v tejto oblasti priemyslu.

Požiadavky môžu byť zahrnuté v právnych predpisoch (regulations) ale najmä v národných a európskych normách (standards). Prehľad dokumentov, ktoré obsahujú požiadavky kladené na nábytok v jednotlivých partnerských krajinách, môže byť významný pomocník pre výrobcov, dizajnérov ale aj obchodné spoločnosti.

E-learning názorným spôsobom ukazuje aplikáciu noriem v praxi, taktiež adekvátne zdôrazňuje ich význam. Vďaka znalostiam požiadaviek, ktoré sú v týchto predpisoch špecifikované je možné predísť mnohým ťažkostiam a úrazom. E-learning nám ponúka odpoveď na otázku, ktoré normy a technické predpisy sa vzťahujú ku konkrétnemu typu nábytku. Dozvieme sa o rozdielnych typoch priestorov a ich zariadenia z hľadiska bezpečnosti. Autori sa snažili začleniť všetky najbežnejšie priestory a ich vybavenie.